Místní knihovna ve Snědovicích


Kontakt

Místní knihovna ve Snědovicích

Snědovice 99, 411 74 Snědovice

Knihovnice: Šárka Kocourková

 byla založena v roce 1974 a sídlila v budově staré pošty. Knihovní fond měl  720 knih.

Kontakt: Šárka Kocourková  E-mail: knihovna@snedovice.cz